Aktuality

 

CERMAT – výsledky přijímacího řízení 2017

 


 

Přijímací řízení vycházejících žáků

 


 

Žákovský dotazník duben 2016

 


 

Adventní televizní koncerty

 


 

Projekt „Minisčítání 2015“
 


 

Výsledek výzvy výběrového řízení OPVK č. 51

 


 

Dotazník pro rodiče žáků školy (duben 2015)
 


 

Žákovský dotazník duben 2015 V. – IX. třídy(odpovídalo 164 žáků)
Údaje jsou uvedeny v %
 


 

10.2.2015

Výzva k podání nabídek - tablety

 


 

Školní stravování – stížnosti rodičů na třídních schůzkách 6.11.2014


1. Není zajištěn výběr ze 2 jídel po celou dobu vydávání stravy – ve 13,30 pouze 1 jídlo, často chybí i odpovídající příloha nebo dokonce polévka.

2. Malé porce vydávané stravy.

3. Chybí saláty, kompoty, doplňky které byly slibované na začátku fungování firmy.

4. Vaří se z polotovarů, příprava jídla je nedostatečná.

5. Krupici nebo puding nepovažují rodiče za hlavní jídlo.

6. Špatná organizace výdeje stravy, 1 kuchařka vydává všechno.

7. Nápoj k jídlu – nabízí se pouze sirupová voda.


   Zapsal F. Markus, ředitel školy


Stížnosti byly projednány s vedoucí školního stravování Bc. Lucií Plachou se žádostí, aby byly předány vedení firmy.

Scolarest je soukromá firma, ředitel školy nemá možnost přímo ovlivňovat její činnost.

 

 


 

 

Odpovědi k připomínkám školního stravování na třídních schůzkách dne 6. 11. 2014.

1. Udělali jsme nápravná opatření, vždy bude připraveno náhradní jídlo. Povedeme denní záznamy o výběru jídel v 13:30 hodin, abychom zabránili uvedené připomínce.

2. Porce vydávaných pokrmů je možné převážit a zkontrolovat dle množství a váhy, které uvádí školní receptury. Gramáže masa a příloh budou zpracovány do tabulky ke dni 1. 12. 2014 a vyvěšeny k nahlédnutí ve školní restauraci u výdeje.

3. Doplněk stravy je podáván 2-3krát týdně dle smlouvy, vždy uvedeno v jídelním lístku. Při kontrole jídelních lístků od září 2014 je doplněk vždy splněn.

4. Polotovary v žádném případě ve školní restauraci nenabízíme. Za přítomnosti vedoucí školní jídelny na základě předložení platného potravinářského průkazu jsem ochotna rodičům žáků, kteří mají zájem udělat prohlídku skladového zázemí firmy Scolarest.

5. Na základě požadavku rodičů budou pokrmy krupicová kaše a puding vyčleněny z jídelního lístku.

6. Od 1. 12. 2014 bude posílen výdej o jednu pomocnou sílu, aby u výdeje byly dvě kuchařky.

7. Nápoj k pokrmům – od 6. 11. 2014 je u výdeje nabízen k sirupové vodě i teplý čaj. V zimních měsících bude nabízen pouze teplý čaj.


Milí rodiče, děkuji Vám za sdělené podměty, které jsem od Vás získala a které obohacují školní stravování, aby se stávalo stále lepším.
V případě jakýchkoliv připomínek ke školnímu stravování se můžete obrátit přímo na vedoucí školní jídelny Lucii Plachou na telefonním čísle 731 438 457.