Velikonoční projekt na 1. stupni

Poslední den před velikonočními prázdninami se všechny třídy 1. stupně věnovaly velikonočnímu projektu.

Celý den se děti učily podle rozvrhu hodin a v každém předmětu pracovaly s tématem Velikonoce. V tělesné výchově si děti hrály na kuřátka a zajíčky, sbíraly vejce a některé si zkusily při honičce pravou pomlázku. Ve čtení jsme si vyprávěli o různých velikonočních zvycích, četli jsme velikonoční příběhy a nakonec děti napsaly přání pro své nejbližší. V matematice jsme počítali nabarvená vajíčka, řešili slovní úkoly, hráli soutěživou matematickou hru s vejci. Ti starší zaokrouhlovali a vytvářeli osově souměrná vajíčka. V prvouce jsme si vysvětlili význam a symboly Velikonoc a vyřešili křížovku. V českém jazyce si děti hravou formou procvičovaly slovní druhy a pravopis. Někteří žáci si vyrobili i něco k snědku. Jiní ochutnali sladkosti připravené paními učitelkami. V průběhu celého dne jsme se také naučili pár anglických slovíček, které patří do oblasti těchto jarních svátků. Vysvětlili jsme si velikonoční zvyky v anglicky mluvících zemích a zazpívali jsme si písničku.

Myslíme si, že to byl velmi pěkný a zajímavý den pro všechny a moc jsme si ho užili.

Nejnovější aktuality