Škola

O škole

Ždánická škola má za sebou bohatou historii. Ta novodobá začíná rokem 1913, kdy byla založena „Měšťanská škola“. Ta se pod různými názvy rozvíjela až do současné podoby. Škola uvedla do světa a dalšího života tisíce žáků, kteří se úspěšně prosadili nebo ještě stále prosazují. Podmínky pro úspěšnou výuku máme téměř dokonalé – rekonstruované hlavní školní budovy, vybavení učeben, zajištění pomůcek, schopné učitele, podporu vedení města i důvěru rodičovské veřejnosti. Nic však netrvá věčně a napořád. My všichni, kteří současnou školu tvoříme, si uvědomujeme, že mezi úspěchy a nezdary je těsná hranice, že spoléhat se na již dosažené je začátek zaostávání.

Kroužky

Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 19. 9. 2022​.

Kroužek

Určeno pro

Vyučující

Den a čas

Zábavná čeština

5. ročník

Mgr. Pavel Fraj

Po 13:00-14:00

Angličtina hrou

4. ročník

Mgr. Pavlína Netopilová

Po 13:15-14:15

Dyslektický kroužek

2.-4. ročník

Mgr. Dana Horňáková

Po 13:30-14:15 (učebna 4. tř.)

Cvičení pro dívky

5.-9. ročník

Ing. Romana Kožuská

Po 14:00-14:45 (tělocvična/sál)

Chemická praktika

8.-9. ročník

Mgr. Petr Markus

Po 14:00-15:30 (1x za 14 dní)

Cvičení z českého jazyka

9. ročník

Mgr. Lenka Procházková

Po 14:00-15:30 (1x za 14 dní)

Cvičení z matematiky

9. ročník

Mgr. Libuše Hrdá

Po 14:00-15:30 (1x za 14 dní)

Atletická a sportovní příprava

2.-5. ročník

Mgr. František Markus

Z DŮVODU NÍZKÉHO ZÁJMU ZRUŠENO

Aerobik

2.-4. ročník

Mgr. Michaela Slivková

Út  13:30-14:15 (gymnastický sál)

Němčina pro začátečníky

5.-6. ročník

Mgr. Eva Freiwaldová

Út 14:00-14:45

Deskové hry

6.-8. ročník

Mgr. Vratislav Lysoněk

Út 14:00-15:00 (jazyková učebna)

Hrátky s češtinou

7. ročník

Mgr. Marcela Lungová

Út 14:00-14:45

Čeština Hravě

6. ročník

Mgr. Bohumila Halačková

St 14:00-14:45

Zábavná matematika

5. a 6. ročník

Mgr. Dagmar Selucká

St 14:00-14:45

Klub 10

2.-3. ročník

p. vych. Košutová, Drozdová

St 15:15-16:15 (3. oddělení)

Florbal

2.-5. ročník

M. Jakeš

Z DŮVODU NÍZKÉHO ZÁJMU ZRUŠENO

Přírodopisný kroužek

5.-9. ročník

Ing. Romana Kožuská

Čt 14:00-15:30 (1x za 14 dní)

Sportovní hry

5.-9. ročník

Mgr. Radek Neužil

Čt 13:30-14:30 (tělocvična/hřiště)

Malý řemeslník

3.-7. ročník

Maček

Z DŮVODU NÍZKÉHO ZÁJMU ZRUŠENO

Nepovinné předměty

Náboženství

1. a 2. ročník

Mgr. Dagmar Selucká

Čt 13:00-13:45

Náboženství

3. a 4. ročník

Mgr. Dagmar Selucká

Út 13:00-13:45

Náboženství

5.-9. ročník

p. farář Kovář

Čt 14:00-14:45

Projekty

Projekt HOBIT

Obsahem projektu bude výuka žáků v jedné hodině přírodopisu v 8. ročníku, ve které budou seznámeni s tématem mozkové mrtvice a srdečního infarktu – nemocí, na které v České republice zemře každý druhý z nás.

Projekt Les ve škole

Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, popřípadě na školní zahradě, městském parku,…

Projekt Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.