Škola

O škole

Ždánická škola má za sebou bohatou historii. Ta novodobá začíná rokem 1913, kdy byla založena „Měšťanská škola“. Ta se pod různými názvy rozvíjela až do současné podoby. Škola uvedla do světa a dalšího života tisíce žáků, kteří se úspěšně prosadili nebo ještě stále prosazují. Podmínky pro úspěšnou výuku máme téměř dokonalé – rekonstruované hlavní školní budovy, vybavení učeben, zajištění pomůcek, schopné učitele, podporu vedení města i důvěru rodičovské veřejnosti. Nic však netrvá věčně a napořád. My všichni, kteří současnou školu tvoříme, si uvědomujeme, že mezi úspěchy a nezdary je těsná hranice, že spoléhat se na již dosažené je začátek zaostávání.

Projekty

Projekt HOBIT

Obsahem projektu bude výuka žáků v jedné hodině přírodopisu v 8. ročníku, ve které budou seznámeni s tématem mozkové mrtvice a srdečního infarktu – nemocí, na které v České republice zemře každý druhý z nás.

Projekt Les ve škole

Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, popřípadě na školní zahradě, městském parku,…

Projekt Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Digitalizujeme školu

Realizace investice pro vybavení škol digitálními technologiemi v rámci Národního plánu obnovy.