Škola

O škole

Ždánická škola má za sebou bohatou historii. Ta novodobá začíná rokem 1913, kdy byla založena „Měšťanská škola“. Ta se pod různými názvy rozvíjela až do současné podoby. Škola uvedla do světa a dalšího života tisíce žáků, kteří se úspěšně prosadili nebo ještě stále prosazují. Podmínky pro úspěšnou výuku máme téměř dokonalé – rekonstruované hlavní školní budovy, vybavení učeben, zajištění pomůcek, schopné učitele, podporu vedení města i důvěru rodičovské veřejnosti. Nic však netrvá věčně a napořád. My všichni, kteří současnou školu tvoříme, si uvědomujeme, že mezi úspěchy a nezdary je těsná hranice, že spoléhat se na již dosažené je začátek zaostávání.

Kroužky

Kroužek

Určeno pro

Vyučující

Den a čas

AJ

2. ročník

Mgr. Slivková

středa 12:15-13:00

Kroužek doučování

3. ročník

Mgr. Netopilová

pátek 11:45-12:25

Kroužek doučování

4. ročník

Mgr. Maříková

úterý 13:15-14:00

Doučování z M

5. ročník

Mgr. Selucká

středa 14:00-15:00

Cvičení z M

9. ročník

Mgr. Hrdá

úterý 14:00-15:30 (1x za 14 dní)

Doučování z ČJ

6. ročník

Mgr. Lungová

úterý 14:00-15:00

Doučování z ČJ

8. ročník

Mgr. Procházková

pondělí 14:00-15:00

Konverzace v NJ

8. ročník

Mgr. Freiwaldová

pondělí 13:30-14:30

Sportovní hry

6.-8. ročník

Mgr. Neužil

pondělí 13:30-14:40

Cvičení z ČJ

9. ročník

Mgr. Fraj

úterý 14:00-15:30 (1x za 14 dní)

Doučování z ČJ

5. ročník

Mgr. Halačková

středa 14:00-15:00

Cvičení pro dívky

3.-4. ročník

Ing. Kožuská

pondělí 14:00-15:00

Pohybové aktivity

5.-8. ročník

Ing. Kožuská

úterý 14:00-15:00

Doučování z AJ

7.-8. ročník

Mgr. Lysoněk

úterý 14.00-15:00

Přírodopisný kroužek

7. ročník

Mgr. P. Markus

pondělí 14:00-15:30 (1x za 14 dní)

Projekty

Projekt HOBIT

Obsahem projektu bude výuka žáků v jedné hodině přírodopisu v 8. ročníku, ve které budou seznámeni s tématem mozkové mrtvice a srdečního infarktu – nemocí, na které v České republice zemře každý druhý z nás.

Projekt Les ve škole

Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, popřípadě na školní zahradě, městském parku,…

Projekt Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.