Závislosti online

Problematika závislosti na alkoholu, tabáku, lécích a dalších návykových látkách je všeobecně známá.

Všichni víme, v čem spočívá nebezpečí nadměrného užívání těchto látek. Každý z nás si uvědomuje dopady finanční, zdravotní i sociální. Jaké povědomí však máme o nových druzích závislostí, které se objevují v poslední době a jsou spjaty s prostředím internetu? Nepodceňujeme nebezpečí tzv. „virtuálních drog“? Vždyť závislost na internetu, sociálních sítích, počítačových hrách, internetových nákupech, hazardních hrách apod. nám dokáže pořádně zkomplikovat život. A nejen nám, ale i dětem.
Proto jsme pro žáky 5. – 9. ročníku připravili v rámci primární prevence tyto besedy:

5. roč. – Kyberšikana, 6. roč. – Rizika online her, 7. roč. – Závislosti online a jejich rizika,
8. roč. – Rizika sociálních sítí, 9. roč. – Internetová komerce, dezinformace, fake news.
RNDr. Ludvík Hanák, který 25.1. a 26. 1. navštívil naši školu, ve dvouhodinových blocích upozornil děti na nebezpečí číhající ve virtuálním světě. Děti si také mohly samy pro sebe jednoduchým dotazníkem vyzkoušet, jaké riziko online závislosti jim hrozí. Žáci 9. ročníku se zamýšleli nad tím, proč vznikají a jak fungují dezinformace (fake news).

V návaznosti na tyto besedy byla také pro rodiče uspořádána přednáška s názvem Rizika závislosti na sítích. 15. února před třídními schůzkami s touto problematikou seznámil všechny přítomné pplk. Mgr. Ing. Bc. Vladimír Brodský, MBA, LL.M.

Mgr. Bohumila Halačková

Nejnovější aktuality