2. třída

Učitelé

Třídní učitel/ka

Mgr. Věra Maříková

marikova@mzszdanice.cz

Aktuality ze třídy