VYHODNOCENÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÁTELÉ KNIHOVNY

V letošním ročníku soutěže Přátelé knihovny se naše třída umístila na krásném 2. místě.

Poděkování patří hlavně těm žákům, kteří navštěvovali knihovnu pravidelně.
Za toto umístění děti dostaly diplom a sladkosti.
Tímto děkujeme i paní Chovancové za zorganizování soutěže.

Nejnovější aktuality