Zpět do školních lavic

2. září začal po krásných slunečných měsících prázdnin nový školní rok.

Do lavic v naší MZŠ poprvé zasedlo 29 prvňáčků. Na slavnostním shromáždění v KD byli tito žáčci spolu se svými rodiči slavnostně přivítáni. Tady nechyběli ani hosté-  starosta města MUDr. Vladimír Okáč,  ředitel školy pan Mgr. František Markus, ředitel ZUŠ pan Mgr. Miroslav Procházka a předsedkyně  školské rady paní Naděžda Baldíková. Všichni ve svých projevech popřáli prvňákům i ostatním žákům hodně pěkných známek, úspěchů, kamarádů a zážitků v novém školním roce, rodičům hodně trpělivosti a spokojenosti se školou. Prvňáčci obdrželi dárky od pana starosty, balíček pomůcek věnovala i naše škola a paní vychovatelky ze školní družiny vyrobily dětem drobná překvapení.  Po slavnostním zahájení se žáci rozešli do jednotlivých tříd, kde jim třídní učitelé předali další pokyny k organizaci školního roku.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality