Slavnostní ukončení školního roku

Deset měsíců práce a školních povinností uplynulo a nastalo loučení s končícím školním rokem.

Především pro deváťáky, kteří opouští naši školu a vydávají se na další etapu vzdělávání. Na slavnostní dopoledne přijali pozvání hosté, paní starostka ing. Kateřina Klapková, ředitel školy, Mgr. František Markus, ředitel ZUŠ, Mgr. Miroslav Procházka a paní Naděžda Baldíková za Radu školy. Všichni pozvaní popřáli žákům i zaměstnancům školy krásné letní prázdniny plné nevšedních zážitků i zaslouženého odpočinku. Po úvodních projevech byly oceněni knihou žáci za výtečný prospěch, práci pro třídní kolektiv a pomoc třídnímu učiteli . Dále knihu obdrželi  žáci, kteří školu reprezentovali v olympiádách a soutěžích. Nakonec se všichni rozloučili s  devatenácti absolventy školy a vybraní žáci ještě byli přijati na úřadě u paní starostky.

Nejnovější aktuality