Znovu do lavic aneb školní rok 2022 / 2023 zahájen

První školní den jsme letos netradičně zahájili na školním hřišti.

Od osmi hodin si především mladší žáci mohli zasoutěžit v různých pohádkových aktivitách na 5 stanovištích. V půl deváté se žáci seřadili spolu s vyučujícími, slavnostní začátek dopoledne zpříjemnila zpěvem děvčata Zuzana a Radka. Byl představen
nový pan ředitel Mgr. František Markus ml., pozdravil spolu s dalšími hosty žáky, zaměstnance školy a přítomné rodiče.

Ve svých slavnostních projevech PhDr. Kateřina Klapková, místostarostka Ždánic, ředitel ZUŠ Ždánice Mgr. Miroslav Procházka a paní Naděžda Baldíková popřáli žákům a zvláště prvňáčkům pěkné známky a spoustu školních úspěchů, rodičům mnoho trpělivosti se svými dětmi a co nejpříjemnější školní rok všem.

Při představení nejmladších žáčků z první třídy a dětí z přípravné třídy předali nejstarší žáci školy dárkovou tašku a kytičku a odvedli slavnostně děti ke školní budově. Poté se všichni žáci přesunuli do svých kmenových tříd, kde byli seznámeni s dalšími organizačními záležitostmi.
Počasí nám přálo a věřím, že se první školní den pro všechny vydařil.

Nejnovější aktuality