Změna

Konzultační hodiny dne 2. 2. 2023 jsou nahrazeny třídními schůzkami v den 9. 2. 2023

Třídní schůzky se konají v době od 15:00 do 16:00:

15:30 –  informace k novému školnímu systému pro žákovskou knížku (gymnastický sál)

16:00 – třídní schůzky

Nejnovější aktuality