Ze zápisu předškoláků

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se uskutečnil v sobotu 2. dubna dopoledne.

V minulých dvou letech proběhl zápis budoucích prvňáčků bez osobního zapojení dětí, pouze se vyřídily formální záležitosti se zákonnými zástupci žáků. O to více jsme se letos všichni těšili, až se opět s dětmi setkáme a aspoň trochu budoucí školáky poznáme.

V doprovodu svých rodičů, mnohdy i sourozenců se dostavilo 24 předškoláků. Ve vestibulu školy je přivítala paní vychovatelka a nejstarší žákyně školy, které se jim staly nápomocnými v novém prostředí. Na děti čekaly úkoly k ověření úrovně dovedností v různých oblastech, které jsou důležité pro úspěšné fungování ve škole, např. matematické představy (určování počtu, více, méně, geometrické tvary), řeč, sluchové vnímání, barvy, grafomotorika. Za splněné úkoly obdrželi předškoláci drobné dárečky, které pro ně připravily paní vychovatelky. Další sladkosti věnovala firma Chemis engine a.s. Výše uvedeným patří za spolupráci velké díky.

Věříme, že se první setkání se školním prostředím malým školákům líbilo, určitě zažili trochu napětí, ale zároveň ukázali, co vše už umí a dovedou. Děkuji za důvěru i všem rodičům, kteří nám přivedli k zápisu své děti, přestože pro ně spádovou školou nejsme.

L. Kopřivová

Nejnovější aktuality