ZE ZÁPISU DO ŠKOLY

Sobota 15. dubna byl velkým dnem pro 27 předškoláků.

Konal se zápis do první třídy. Pro některé děti to znamenalo hodně těšení, pro jiné zase trochu nervozity a nejistoty, co se bude u zápisu dít. Tyto smíšené pocity provázely všechny budoucí prvňáčky při prvním seznamování s prostředím školy. Paní učitelky a vychovatelky orientačně zjišťovaly úroveň školní připravenosti v rámci různých aktivit. Děti se tak měly umět představit celým jménem, znát svou adresu, poznat základní barvy a geometrické tvary, napočítat do pěti, orientovat se v prostoru, vymalovat obrázek a dokreslit chybějící části obrázku, správně držet tužku, přednést básničku, umět porovnat a podobně. Při všech činnostech si pedagogové všímali i úrovně řeči a komunikativních dovedností. Budoucí školáci, které celým zápisem doprovázela děvčata z osmé a deváté třídy, obdrželi za své výkony drobné dárečky a pamětní list. Věřím, že slavnostní zápis zanechal v dětech příjemný dojem a že si ho užili i spolu se svými rodiči. Všichni vyučující se už nyní se těší na setkání s prvňáčky v září, kdy začne opravdová cesta k vědění.

L. Kopřivová

Nejnovější aktuality