Závěr školního roku

Zazvonil zvonec a pohádky (školní docházky) je konec. Náš poslední školní den v naší základní škole se nesl v duchu vzpomínek, rozjímání a smutku. Něco končí, něco nového začíná.

My si odnášíme spoustu zážitků, nových vědomostí a dovedností, přátelství a vyrážíme na neznámou cestu za dalším poznáváním. Třídní učitelka Vám přeje, ať na této cestě potkáte co nejméně těžkých překážek, ať Vám přináší více radostí než starostí, ať se Vám splní všechny Vaše sny.

Lenka Procházková

Nejnovější aktuality