Zápis do první třídy

"Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku," píše školský zákon." V sobotu 7. dubna se naše škola otevřela pro všechny natěšené budoucí prvňáčky a jejich nejbližší.

V přízemí budovy prvního stupně si předškoláci vyzkoušeli úkoly s jarními motivy, v prvním patře pak paní učitelky vedly pohovor s dětmi, které poté vzorně recitovaly připravené básničky. V průběhu zápisu dětem ze školky ochotně asistovaly a pomáhaly žákyně 9. tříd. Vytratilo se tak napětí a obavy a setkání s budoucími vyučujícími proběhlo ve třídách v uvolněné atmosféře. Malí předškoláci byli při zjišťování vědomostí a dovedností velmi šikovní. Výborně spolupracovali a na jednotlivé úkoly se soustředili. Za odměnu za své dovednosti a také odvahu si odnesli výrobek, který jim připravily paní vychovatelky, a další drobnosti a suvenýry. Zapsáno bylo 26 dětí, do lavic zasedne 1. září přibližně 24 žáků.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality