Zápis do první třídy

17. ledna proběhl zápis do první třídy. Osmnáct předškoláků v doprovodu svých rodičů, prarodičů a sourozenců poprvé vstoupilo do prostor školní budovy, aby předvedli, jak jsou připraveni na školní docházku. V očích některých budoucích prvňáčků byla vidět zvědavost i napětí, ale všichni zadané úkoly snadno zvládli.

17. ledna proběhl zápis do první třídy. Osmnáct předškoláků v doprovodu svých rodičů, prarodičů a sourozenců poprvé vstoupilo do prostor školní budovy, aby předvedli, jak jsou připraveni na školní docházku. V očích některých budoucích prvňáčků byla vidět zvědavost i napětí, ale všichni zadané úkoly snadno zvládli. Zarecitovali či zazpívali, rozlišili barvy, geometrické tvary a vybarvili pracovní list. Za svůj výkon děti obdržely malé dárečky, které připravily paní vychovatelky ze školní družiny, sladkosti věnovala firma Chemis engine a.s. Při zápisu a prohlídce školy předškoláky doprovázela děvčata z osmých a devátých tříd. Zápis je velká událost v životě předškoláka, proto jsme se všichni snažili, aby jejich vstup do základní školy byl co nejpříjemnější.


Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality