ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠK. R. 2023/2024

Informace k zápisu do přípravné třídy.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat na ředitelství MZŠ Ždánice od 1. 6. 2023 do 21.6. 2023. Počet volných míst v přípravné tříde je 8.

Mgr. František Markus
ředitel školy

Nejnovější aktuality