ŽÁKOVSKÝ KONCERT

V úterý 31. ledna jsme slavnostně zakončili první pololetí školního roku.

Opravdu slavnostně, protože jsme se také loučili s panem učitelem Pavlem Frajem, který odcházel na jiné školní pracoviště. Každá třída od pátého po devátý ročník si připravila krátké vystoupení, během kterého zazpívali oblíbené písně, zahráli na hudební nástroje. Po třídním vystoupení žáci panu učiteli poděkovali za jeho práci. Myslím, že se tato kulturní akce vydařila. Díky všem, kteří věnovali námahu, čas a úsilí tomuto žákovskému koncertíku.

Nejnovější aktuality