Zahájení školního roku

Letos jsme překonali magickou hranici prvního stupně a začínáme ukrajovat z té menší části povinného základního vzdělávání.

Vzhůru za novými poznatky na druhý stupeň naší školy! Jelikož jsme se z miniaturního dvanáctičlenného třídního kolektivu jako mávnutím proutku rozrostli na kolektiv dvaadvacetičlenný, bude to pro nás všechny nová výzva, nové zkušenosti. Přistoupili k nám totiž do třídy žáci ze školy vracovské, lovčické, ale i bučovické, takže si můžeme navzájem předávat své vědomosti a dovednosti získané na minulých školách. Určitě se nezalekneme nových předmětů, které nám přibyly do rozvrhu hodin, jako dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyziky, německého jazyka, výchovy k občanství, a jistě překonáme všechny překážky, které studium těchto, ale i ostatních předmětů bude obnášet. Budeme se připravovat, plnit si úkoly a snažit se pracovat co nejlépe, abychom mohli být se sebou spokojení a naši rodiče na nás mohli být pyšní.

Nejnovější aktuality