Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2.9. jsme se po prázdninách vrátili opět do školy a věděli jsme, že naše pátá třída se rozdělí na 6.A a 6.B.

Jen jsme byli v napětí, kdo bude náš třídní učitel a jak budeme rozděleni. Ve finále jsme ale jeden ročník, tak hurá do 6. třídy. V 6.B je přesná polovina chlapců a dívek.

Nejnovější aktuality