Z naší minulosti

V hodině prvouky jsme se věnovali tématu Naše minulost. Ve třídě jsme si uspořádali výstavku starých předmětů, které se používaly dříve.

Děkuji všem dětem i rodičům za zapůjčení vzácných exponátů.4. října jsme také navštívili Vrbasovo muzeum ve Ždánicích, kterým nás provedla paní Monika Jandorová a seznámila děti s minulostí našeho města a kraje. Tímto děkujeme paní Monice Jandorové za pěkný a poutavý výklad našich dějin.

Nejnovější aktuality