Výuka první pomoci

V hodinách prvouky se děti učily poskytnout první pomoc při popáleninách, drobných zraněních a odřeninách, učily se uvázat trojcípý šátek a zafixovat zlomenou ruku.

Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a proběhl také nácvik volání na linku první pomoci. Rovněž jsme se seznámili s obsahem lékárničky.

Nejnovější aktuality