Vysvědčení rozdáno a hurá na prázdniny

V úterý 30.června skončil pro žáky netypický školní rok. I závěrečný den byl jiný než každoročně.

Účast na předávání vysvědčení byla v souvislosti s opatřeními proti koronaviru dobrovolná, ale většinou se sešly celé třídy. Absolventi-deváťáci pokračovali v tradici a přišli se důstojně rozloučit se všemi vyučujícími do sborovny. Ve slavnostní řeči poděkovali za roky strávené v naší škole a předali pro všechny zaměstnance školy dort. Pak už v jednotlivých třídách obdrželi žáci vysvědčení, rozloučili se se spolužáky a třídními učiteli a vydali se na dvouměsíční letní prázdniny. Úspěšní žáci v soutěžích dostali od pana ředitele knižní odměnu a ještě byli pozváni na městský úřad, kde obdrželi také ocenění od pana starosty.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality