Vystoupení kroužku aerobiku v Kyjově

Spolupráce naší školy s Domovem Horizont trvá již několik let. Na 31. 5. přijala děvčata z kroužku aerobiku pozvání na Letní den v Domově Horizont v Kyjově. Nejprve si prohlédla budovu, výtvarné dílny, ve kterých obdivovala zručnost zdejších klientů.

Spolupráce naší školy s Domovem Horizont trvá již několik let. Na 31. 5. přijala děvčata z kroužku aerobiku pozvání na Letní den v Domově Horizont v Kyjově. Nejprve si prohlédla budovu, výtvarné dílny, ve kterých obdivovala zručnost zdejších klientů. Poté vystoupila v bohatém dopoledním programu se svým tanečním číslem. Atmosféra tohoto vystoupení byla nepopsatelná. Publikum je po celou dobu doprovázelo potleskem a děvčata se pak ještě s chutí zapojila do závěrečného country tance. Velmi je potěšily dárečky, které jim připravili zaměstnanci Domova, a také poděkování pana ředitele Mgr. Jana Hanáčka, kterému se jejich vystoupení velmi líbilo.


Mgr. Michaela Slivková

Nejnovější aktuality