Výročí osvobození Československa ve škole

V těchto dnech si připomínáme 70. výročí ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Ve škole jsme si toto období samozřejmě připomněli nejen při výuce dějepisu, ale i při besedě s pamětníkem.

V těchto dnech si připomínáme 70. výročí ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Ve škole jsme si toto období samozřejmě připomněli nejen při výuce dějepisu, ale i při besedě s pamětníkem.
Průběh války žákům popsala také tematická nástěnka s historickými mapami. 28. dubna si děti prohlédly výstavku zbraní z období druhé světové války, poté se žáci6. -9. ročníku shromáždili v tělocvičně a po úvodním slovu pana ředitele zhlédli dokument z archívu ČT, který přiblížil poslední dny války. Následovala beseda s pamětníkem válečných událostí panem Josefem Medřickým.
Pan Medřický připomněl události z roku 1942, kdy byli zatčeni a popraveni dva učitelé zdejší školy, kteří se zapojili do protifašistického odboje. V tomtéž roce gestapo zatklo a popravilo ždánického kněze a kaplana. Farní uklízečka zemřela v Osvětimi a hospodyně uprchla a skrývala se až do konce války ve Ždánicích a pak v Lovčicích. Zmínil také osud ždánických židovských rodin odeslaných do koncentračních táborů, kde všichni zahynuli. Někteří občané Ždánic se snažili i zapojit do bojů na Slovensku, ale při přechodu moravsko – slovenských hranic byli zatčeni a popraveni. Mnohým se útěk zdařil a poté bojovali na východní frontě, v Anglii nebo v západní Evropě.
V další části besedy náš host osobně zavzpomínal na konec války. Promluvil o zásahu Němců na hájence U zlatého jelena, kdy byl zabit Jiří Jírovský, o budování zákopů v lese nebo o vypálení německých skladů v bývalém cukrovaru. Začátkem dubna 1945 Němci zničili velkou část ždánického nádraží a v téže době lidé pozorovali stíhačky /tzv. kotláře/, které útočily na lokomotivy na trati Ždánice – Čejč. Jako chlapci se chodili dívat na dělostřeleckou baterii umístěnou v areálu cihelny. Fronta se blížila a proto se obyvatelé Ždánic začali koncem dubna skrývat ve sklepích. Největší počet německých vojáků tu byl ve dnech 25. až 27. dubna, kdy ustupující vojsko procházelo přes Ždánice na sever. 28. dubna přišly od Archlebova jednotky rumunské armády a Ždánice byly osvobozeny. Teprve po nich přišla Rudá armáda a ve škole zřídila lazaret.
Druhá světová válka byla nejen největším, ale i nejničivějším konfliktem, který lidstvo prožilo. Zasáhla většinu států světa, zemřely desítky milionů lidí, a to nejen vojáků, většinu obětí totiž tvořilo civilní obyvatelstvo. Dodnes šokuje brutalita, jež toto válečné běsnění provázela. Válkou byla postižena především Evropa, a přestože zde už několik generací žije v míru, prožité utrpení je nutno stále připomínat jako věčné memento.

Mgr. Eva Freiwaldová

Nejnovější aktuality