Vynikající výkony dětských recitátorů

V polovině února se již tradičně v Masarykově základní škole konalo školní kolo recitačního klání. Během uplynulého měsíce proběhl v jednotlivých třídách výběr těch nejlepších, kteří budou moci předstoupit před své spolužáky a odbornou porotu.

Žáci si buď sami, nebo po konzultaci s vyučujícími zvolili básnický, či prozaický text, který se snažili co nejlépe interpretovat před porotou složenou z učitelů českého jazyka. Letošní ročník se setkal s velkým zájmem zejména u žáků prvního až pátého ročníku, kteří soutěžili v  0.- II. kategorii v úterý 13. února. Mezi šesťáky až deváťáky zase převládali recitátoři, kteří už mají zkušenosti z minulých let, ti bojovali o vítezství ve III. a IV. kategorii ve čtvrtek 15. února.  Celkem se nám představilo 27 žáků z prvního stupně a 16 soutěžících z druhého stupně. Na tuto událost se všichni pečlivě připravovali, a i přes pocity nervozity byly jejich výkony fantastické. Žánrové rozpětí bylo i letos velmi široké.Slyšeli jsme mnoho krásných básniček a prozaických textů od českých I světových autorů.  Vybrat ty nejlepší bylo úkolem velmi nelehkým. Porota hodnotila hned několik důležitých elementů přednesu. Vhodný výběr textu, práci s hlasem, intonaci, správnou výslovnost a artikulaci, gesta i mimiku a v neposlední řadě I dokonalé pamětní zvládnutí celého zvoleného textu. Tato kritéria pak rozhodla o vítězích.
0. kategorie (nepostupová-1.ročník): Annika Machan
1. kategorie 2. a 3. ročník: Žaneta Slivková (postup do okresního kola)
2. kategorie 4. a 5. ročník: Lilly Strýčková (postup do okresního kola)
3. kategorie 6. a 7. ročník: Zuzana Poláčková (postup do okresního kola)
4. kategorie 8. a 9. ročník: Klára Kouřilová (postup do okresního kola)  

I ostatním soutěžícím se výtečně dařilo a zaslouží si velké uznání. Vždyť zvítězili především nad vlastním pohodlím a odvedli obrovský kus práce. Poděkování si rozhodně zaslouží také všichni vyučující, kteří mladé umělce na soutěž připravovali.  Závěrem chci popřát všem vítězům mnoho úspěchů v okresním kole a budu se těšit na další ročník Soutěže mladých recitátorů.

Mgr. Marcela Lungová

Nejnovější aktuality