Vyhodnocení soutěže „Kamarádi knihovny“

V pátek 27. května proběhlo v gymnastickém sále vyhodnocení celoroční kolektivní soutěže Kamarádi knihovny, kterou připravuje Městská knihovna a turistické informační centrum Ždánice.

Této soutěže se zúčastnil 2., 3., 4., 5. a 6. ročník naší školy. V podmínkách soutěže bylo půjčování knih nebo časopisů, zodpovídání otázek na webu knihovny, účast na besedách
v knihovně, vydání třídního časopisu, svými body za návštěvu knihovny mohla přispět i každá třídní učitelka. Oceněni byli jednotlivci z každé třídy, vyhlášen byl nejpilnější čtenář, paní
učitelka a samozřejmě i třída, která obdržela putovní pohár.
A jaké byly letošní výsledky?

  • 2. třída: Maruška Růžičková
  • 3. třída: Kateřina Šujanová
  • 4. třída: Tereza Španělová
  • 5. třída: Eliška Ambrožová
  • 6. A: Lukáš Klimek
  • 6. B: Radka Kopřivová, ta se také stala nejpilnější čtenářkou školy.

V kategorii paní učitelky zvítězila paní učitelka Dagmar Selucká.

A vítěznou třídou, která si odnesla dort a putovní pohár, se stala třída 6. A.

Poděkování patří především paní Valihrachové, která zaštiťovala po celý rok tuto soutěž a všem čtenářům, kteří se s chutí do soutěže zapojili.

L. Kopřivová

Nejnovější aktuality