VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE KAMARÁDI KNIHOVNY

Také v letošním školním roce probíhala soutěž Kamarádi knihovny, kterou vyhlásila Městská knihovna Ždánice.

Zapojily se žáci od 2. do 7. ročníku, soutěžily celé kolektivy i jednotlivci. Za každou návštěvu knihovny, za zapůjčení a přečtení knihy, za vyplnění čtenářského deníku se získávaly průběžně body. Ke konci června paní Mgr. Zdena Chovancová soutěž vyhodnotila a v pátek 23. června v gymnastickém sálu vyhlásila vítěze. Jednotlivci byli oceněni krásnými a hodnotnými knihami, vítězné třídy sladkostmi a dortem.

V kategorii jednotlivců zvítězili:

2. ročník: H. Klapková

3. ročník: M. Růžičková

4. ročník: K. Šujanová

5. ročník: T. Španělová

6. ročník: p. uč. Kožuská (žáci 6. ročníku téměř nenavštěvovali knihovnu a nečetli!)

7. A: E. Nováková 7. B: R. Kopřivová.

Nejpilnější čtenářkou školy se stala Tereza Španělová.

V kategorii tříd se umístily:

1. místo: 5. třída

2. místo: 4. třída

3. místo: 2. třída

Poděkování patří organizátorům soutěže a všem pedagogům, kteří žáky v četbě podporují.

L. Kopřivová

Nejnovější aktuality