Výchovný koncert – Musica animae a Žesťové kvinteto

Ve čtvrtek 16.11. jsme se zúčastnili výchovného koncertu s názvem ,,Lidové písně a žesťové nástroje".

Ve velmi pěkném pořadu jsme si zazpívali lidové písně a zopakovali si názvy žesťových nástrojů.   

Nejnovější aktuality