VYCHÁZKA PO OBCI S NÁVŠTĚVOU MĚSTSKÉHO ÚŘADU A PEKÁRNY

V úterý 26.9. jsme s paní učitelkou vyrazili na vycházku po naší obci Ždánice.

Nejprve jsme navštívili městský úřad, kde nám paní Kateřina Müllerová a pan Roman Vrábel ukázali velkou zasedací místnost, obřadní síň, kancelář paní starostky. Také jsme mohli nahlédnout téměř do všech kanceláří. Někteří si vyzkoušeli závěsný odznak pro starosty nebo dokonce mohli pronést projev při vítání občánků. Zároveň jsme měli jedinečnou příležitost vidět paní starostku při své práci. Právě jednala se starosty okolních obcí o zlepšení prostředí kolem naší cyklostezky. Nakonec jsme byli odměněni sladkostmi na další cestu. Tímto děkujeme již zmíněným zaměstnancům úřadu za zajímavé a poutavé povídání o jejich práci. Dále jsme obešli důležité budovy v obci jako je pošta, kostel, mateřská škola, fara, prohlédli jsme si obchody na ulici Městečko a v závěru nás ještě čekala návštěva nedávno otevřeného pekařství manželů Halasových. Zde děti sledovaly práci s těstem při výrobě slaných tyčinek. Děkujeme všem zaměstnancům za srdečné přijetí a velmi chutné občerstvení. Při vycházce jsme také sledovali dopravní značky v obci, silniční provoz a vybavenost obce kontejnery na odpad.

Nejnovější aktuality