VELIKONOČNÍ PROJEKT

Ve středu 17. dubna proběhl u nás na škole velikonoční projekt.

Naši třídu jsme měli krásně vyzdobenou. Za to patří všem velký dík – žákům, maminkám a jejich babičkám. Cítili jsme se ten den ve škole tak trochu jinak – svátečně. Vyučování proběhlo zcela v duchu Velikonoc. O Velikonocích jsme si povídali, četli, psali, zpívali a kreslili. Počítali jsme i slovní úlohy s velikonoční tématikou. Za správné vyřešení jsme dostávali speciální velikonoční hvězdičky. Také jsme ochutnali pravý mazanec a velikonočního beránka. Ten den jsme si opravdu užili.

Nejnovější aktuality