VELIKONOCE VE 4. TŘÍDĚ

Ve středu 5. 4. před velikonočními prázdninami se uskutečnil v naší třídě projekt na téma Velikonoce.

V úvodu jsme si povyprávěli o historii a původu Velikonoc, děti zhlédly krátké video s názvem – Víte to? – o Velikonocích, vybarvily si vajíčko s koncovkami podstatných jmen a tvořily věty s použitím různých slovních druhů na téma Velikonoce.

Potom následovalo počítání nasbíraných vajíček s příklady ve skupinkách, řešení slovní úlohy s jidáši a velikonoční matematická soutěž řad – Židle.

Také jsme se naučili zpívat koledu Hody, hody, doprovody a vyrobit si kraslice se slepičkou.

Den utekl jako voda, za odměnu jsme se ještě podívali na pohádku Jak se pomlázky ztratily a potom jsme se rozloučili a popřáli si krásné velikonoční prázdniny.

Nejnovější aktuality