VÁNOČNÍ SVÍCNY

V pracovních činnostech jsme vyráběli vánoční svícny.

Děkujeme tímto paní Kláře Rubanové za poskytnutí sklenic, které jsme použili. 
Děti nadšeně pracovaly a své svícny si radostně odnesly domů. Podívejte se, jak se jim to podařilo.

Nejnovější aktuality