Vánoční besídka

V pátek dne 20. prosince 2019 jsme se moc těšili do školy, protože jsme na tento den měli naplánovanou Vánoční besídku v naší třídě.

Všichni jsme chtěli pomoct Ježíškovi, a proto jsme si mezi sebou spolužáci ráno předali dárečky. Poté jsme se přesunuli na kulturní dům, kde jsme zhlédli vánoční koncert místní ZUŠ. Děkujeme také žákům 3. ročníku, kteří nám došli popřát do třídy 1. ročníku krásné vánoční svátky a předali naší paní učitelce drobné dárečky. I my přejeme všem krásné vánoční svátky a do nového roku 2020 hlavně zdraví, štěstí a spokojenost!!!

Třídní učitelka a děti 1. ročníku

Nejnovější aktuality