Vánoční besídka

V pátek 18.12. jsme se v poslední vyučovací hodině rozloučili před Vánočními prázdninami.

Uspořádali jsme si malou třídní besídku, kterou nám některé děti z naší třídy zpestřili hrou na hudební nástroj. V jejich podání jsme tak slyšeli krásné české koledy. Děkujeme. Pak následovalo rozdávání vánočních dárečků.

Nejnovější aktuality