Ukončení školního roku

30. června jsme završili školní rok 2014-2015. Nejprve se do sborovny se všemi pracovníky školy přišli rozloučit vycházející žáci, poté žáci ve třídách obdrželi vysvědčení od svých vyučujících a na KD za účasti pozvaných hostů - pana starosty, pana ředitele, ředitele ZUŠ a paní Příkopové se uskutečnilo slavnostní shromáždění.

30. června jsme završili školní rok 2014-2015. Nejprve se do sborovny se všemi pracovníky školy přišli rozloučit vycházející žáci, poté žáci ve třídách obdrželi vysvědčení od svých vyučujících a na KD za účasti pozvaných hostů – pana starosty, pana ředitele, ředitele ZUŠ a paní Příkopové se uskutečnilo slavnostní shromáždění. Po krátkých projevech hostů obdrželi vybraní žáci knižní odměny za práci pro třídní kolektiv, snahu, ochotu a vzorné chování. Oceněni byli i žáci, kteří se umístili v okresních kolech olympiád na předních místech. Ti byli také pozváni k panu starostovi, ostatní se rozběhli domů užívat prázdnin.

Nejnovější aktuality