Ukliďme Česko a Den Země

Den Země na Masarykově základní škole

Je tomu více než 50 let, co si připomínáme tento významný mezinárodní den, který bych s trochou nadsázky označil za ten nejvýznamnější. Připomínáme si důležitost ochrany a péče o životní prostředí naší planety, která oslavila více jak 4,5 miliardy let své existence.

Tuto myšlenku se snažíme předávat i našim žákům, zapojili jsme se proto do celostátní akce s názvem Ukliďme Česko, jejímž cílem je zbavit naši přírodu nelegálních černých skládek a odpadů. Žáci obdrželi od organizátorů potřebné ochranné pomůcky a vydali se na předem určené lokality úklidu. Zhostili se své role s velkým úsilím a pomohli zbavit přírodu našeho města spousty nelegálně odhozených odpadků.

Abychom mohli naši planetu účelně chránit, potřebujeme o ní leccos vědět. Uspořádali jsme proto našim žákům také projektovou výuku v pátek 29. dubna. Jejím principem je propojení poznatků z různých oblastí, vlastní zkušenosti žáků a tvorba a hodnocení výstupů z výzkumu. Projektové výuky se účastnili žáci 5.—9. ročníku.

Jednotlivé třídy se pod vedením pedagogů vypravily na určené biotopy (5. ročník – les, 6. ročník – rybník, 7. ročník – louka a pastviny, 8. ročník – lidská sídla, 9. ročník – pole). Na stanovištích žáci plnili řadu zajímavých úkolů, které si pro ně učitelé připravili, soustředili se také na sběr informací a materiálů ze své lokality. Nejtěžší úloha však žáky teprve čeká, sesbírané informace totiž musí utřídit a zpracovat pro ostatní žáky školy formou libovolného kreativního výstupu.

Naše planeta v posledních letech utrpěla řadu šrámů, věřím ale, že společným úsilím a podporou podobných akcí můžeme našim žákům alespoň ukázat, jak je důležité o naši Zemi pečovat.

Mgr. Petr Markus

Nejnovější aktuality