Týden knihoven

V úterý dne 1. 10. 2019 proběhla akce Týden knihoven, které jsme se zúčastnili i my žáci 1. ročníku.

Paní knihovnice si pro nás připravila program s názvem – Pojďme si hrát s pejskem a kočičkou. Vyprávěli jsme si o panu Čapkovi a jeho tvorbě pro nás děti. Byl nám přečten příběh z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, a poté jsme si společně „upekli“ dort. Rovněž jsme pozorně poslouchali informace, jak to v knihovně funguje při půjčování knih. Až budeme pasováni na čtenáře, budeme již vědět, kde a jak si půjčit zajímavou knížku a zdokonalovat se tak ve čtení.

Třídní učitelka a děti 1. ročníku

Nejnovější aktuality