Testování tělesné zdatnosti žáků

V měsíci říjnu probíhalo na naší škole testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku.

My sice do této kategorie nepatříme, ale i tak jsme si v hodinách tělesné výchovy vyzkoušeli všechny disciplíny tak jako naši spolužáci. Konkrétně šlo o 4 motorické testy, a to skok daleký z místa, leh-sed, běh 4 x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. Dále byly také vyhodnoceny atletické disciplíny ze září a října. Naše paní učitelka třídní, která má z tělocviku všechna děvčata z druhého stupně, předala celkem 8 diplomů. A z toho dva získala naše spolužačka! Blahopřejeme!

Nejnovější aktuality