Testování (Scio) v devátém ročníku

V týdnu od 14. prosince se žáci devátého ročníku zapojili do celorepublikového srovnávacího testování 9. tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP).

Díky testu OSP žáci zjistí, zda výsledky odpovídají jejich studijnímu potenciálu. Testování probíhalo on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá v lednu podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci také obdrží podrobnou individuální zprávu.

Z dílčích výsledků v jednotlivých testech uveřejňujeme žáky s nejlepšími výsledky:

9. A9. B
Test OSPDlouhý Adam
Bednaříková Ágnes
Konečný Vincenc
Vrbík Vojtěch
Křivánková Alžběta
Halačka Radim
Test ČJBednaříková Ágnes
Konečný Vincenc
Dlouhý Adam
Vrbík Vojtěch
Křivánková Alžběta
Holešinský Matěj
Test MBednaříková Ágnes
Dlouhý Adam
Reysík Václav
Vrbík Vojtěch
Selucký Petr
Halačka R., Holešinský M.

Nejnovější aktuality