Taktické cvičení PO “Požár v I. stupni požárního poplachu“

Ve středu 26. listopadu se chodbami Masarykovy základní školy ve Ždánicích rozlehlo zvonění školního zvonku v netradiční době. Přesně v devět hodin se ozval přerušovaný signál: Hoří! Požár vypukl v chemickém kabinetu v prvním patře hlavní budovy základní školy. Celá situace byla ale naštěstí součástí plánovaného cvičného zásahu hasičských jednotek z blízkého okolí. Vyhlášením požárního poplachu následovala hromadná evakuace žáků 5. až 9. ročníku, která proběhla pod dohledem pedagogů a zaměstnanců školy. Žáci i jejich doprovod se shromáždili na školním hřišti, kde vyčkali příjezdu složek integrovaného záchranného systému. Bojovat s imaginárním požárem přijely jednotky hasičů jak ze Ždánic, tak i z blízkých Lovčic, Archlebova a Kyjova.

Ve středu 26. listopadu se chodbami Masarykovy základní školy ve Ždánicích rozlehlo zvonění školního zvonku v netradiční době. Přesně v devět hodin se ozval přerušovaný signál: Hoří! Požár vypukl v chemickém kabinetu v prvním patře hlavní budovy základní školy. Celá situace byla ale naštěstí součástí plánovaného cvičného zásahu hasičských jednotek z blízkého okolí. Vyhlášením požárního poplachu následovala hromadná evakuace žáků 5. až 9. ročníku, která proběhla pod dohledem pedagogů a zaměstnanců školy. Žáci i jejich doprovod se shromáždili na školním hřišti, kde vyčkali příjezdu složek integrovaného záchranného systému. Bojovat s imaginárním požárem přijely jednotky hasičů jak ze Ždánic, tak i z blízkých Lovčic, Archlebova a Kyjova.
Příslušníci hasičských sborů měli za úkol najít a zlikvidovat zdroj požáru. Práci jim ovšem ztěžovaly škodlivé chemikálie, které byly uskladněné v chemickém kabinetu. Proto přišly na řadu jednotky s dýchacími přístroji a další speciální výbavou. Součástí zásahu byla také záchrana figurantů, kteří uvízli v budově školy. Všichni účastníci zásahu aktivně komunikovali a spolupracovali na profesionální úrovni
Děti měly možnost si nejenom vyzkoušet systém evakuace a vyklízení budovy v praxi, ale také vidět ukázky hasičské techniky a vybavení. Součástí byl i speciální vůz, vybavený žebříkem a vysokozdvižnou plošinou.
Masarykova základní škola ve Ždánicích se s několika dalšími školními zařízeními zapojila do projektu zlepšování spolupráce vedení škol a místních záchranných složek. Evakuace všech žáků školy proběhla velice spořádaně a přesně podle školního evakuačního plánu. Vzhledem k tomu se dá dospět k závěru, že základní škola ve Ždánicích je na případnou krizovou situaci velice dobře připravena.

Mgr. Vratislav Lysoněk

Nejnovější aktuality