Stopovaná

Místo tradičního školního výletu jsme uspořádali pro děti vycházku do přírody s názvem Stopovaná.

Děkujeme paní vychovatelce Haně Košutové a Pavlínce Drozdové za vytyčení trasy a pomoc při zorganizování této akce. Děti po cestě plnily úkoly související s jejich školními znalostmi a vědomostmi. Na závěr děti hledaly poklad v podobě sladkostí. Počasí nám přálo a všichni jsme se vrátili plní hezkých zážitků.

Nejnovější aktuality