Sportovní události

Poslední dvě atletické disciplíny, které se nám podařily uskutečnit ještě za příznivého počasí na našem školním hřišti, byly skok do dálky a vytrvalostní běh na 1km. Všem vítězům blahopřejeme!!!

Nejnovější aktuality