Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 28. června jsme slavnostně zakončili školní rok. Brzy ráno se do sborovny přišli rozloučit se všemi vyučujícími i provozními pracovníky žáci z devátých tříd.

Ve svém projevu poděkovali za trpělivost, práci a ochotu, kterou jim všichni po devět let školní docházky věnovali, předali kytky a dort. Poté se třídní učitelé vydali za svými žáky předat vysvědčení a na devět hodin se všichni přesunuli na kulturní dům. Slavnostního dopoledne se zúčastnili hosté- ředitel školy Mgr. F. Markus, starosta města MUDr V. Okáč, ředitel ZUŠ Mgr. M. Procházka a paní Naděžda Baldíková. Všichni ve svých projevech popřáli žákům krásné slunečné prázdniny a pedagogům dlouhou zaslouženou dovolenou. Po projevech následovalo knižní ocenění nejlepších žáků a předání pamětních listů vycházejícím žákům školy. Žáci, kteří uspěli v soutěžích a reprezentovali školu, byli ještě pozváni k panu starostovi. Ostatní  utíkali domů vstříc letním prázdninám.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality