Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 29. června jsme zakončili školní rok na kulturním domě. Na slavnostní dopoledne přišli žáky pozdravit hosté- starosta města MUDr. Vladimír Okáč, ředitel školy Mgr. František Markus, ředitel ZUŠ Mgr. Miroslav Procházka, končící předsedkyně školské rady paní Jaroslava Příkopová a nově zvolená předsedkyně školské rady paní Naděžda Baldíková.

Všichni hosté ve svých projevech popřáli žákům krásné prázdniny a  zaměstnancům školy zaslouženou dovolenou. Poté byli oceněni žáci za výtečný prospěch, vzorné chování a práci pro třídní kolektiv knihou, kterou předali pozvaní hosté. Se žáky devátých tříd jsme se rozloučili předáním pamětního listu.  Žáci, kteří reprezentovali školu v olympiádách a soutěžích, byli ještě přijati u pana starosty na městském úřadě. Byli to: Vojtěch Vrbík, Václav Reysík, Adam Dlouhý, Jan Medřický, Barbora Zálešáková, Filip Švábík, Zuzana Poláčková, Karolína Uhýrková, Jakub Sotolář, Eliška Hrabcová, Eliška Horehleďová, Eva Krulíčková. Ostatní žáci se s radostí rozprchli na očekávané prázdniny.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality