Školní výlet

V pondělí dne 10. června 2019 jsme se všichni moc těšili do školy. Čekal nás totiž školní výlet na Vysočinu do vesničky Čertovina poblíž Hlinska, kde se nachází opravdové "PEKLO".

Prošli jsme si celým peklem, shlédli pohádku Čertoviny, která se právě na tomto místě natáčela a navštívili jsme i samotného Lucifera. Cesta tam i zpět byla sice náročná a dlouhá, ale za ten zážitek to stálo.

Třídní učitelka a děti 4. ročníku

Nejnovější aktuality