Školní projekt „ Osmičková výročí“

V tomto školním roce jsme se rozhodli zvoleným tématem školního projektu přispět k celonárodnímu připomenutí význačných dat v naší historii. Jednalo se postupně o roky 1918, 1938, 1948 a 1968.

Projektu se zúčastnili žáci druhého stupně. Šestý ročník s paní učitelkou Halačkovou zpracoval rok 1918. Sedmý ročník pod vedením paní učitelky Lungové připravil nahlédnutí do roku 1938. Osmé ročníky pana učitele Lysoňka a paní učitelky Procházkové nabídly průřez rokem 1948. Rokem 1968 nás provedly deváté třídy paní učitelky Freiwaldové a pana učitele Neužila. Jednotlivé prezentace byly zpracované velmi poutavě a srozumitelně. Nechyběly ani zajímavé autentické filmové ukázky. Vstupy jednotlivých tříd se střídaly s hudebními ukázkami, které obsahem odpovídaly danému roku. Každá třída se rovněž prezentovala vlastními výukovými plakáty, které se obzvláště vydařily. Toto téma bylo sice velmi náročné na zpracování pro žáky tohoto věku, ale pod soustavným vedením svých třídních učitelů se vše podařilo na výbornou.

Mgr. Monika Ondrůjová

Nejnovější aktuality