Školní akademie

Je všeobecně známo, že měsíc květen je měsíc lásky, jara a kvetoucích stromů. U nás ve škole je také neodmyslitelně spojen se Školní akademií.

Stejně tak jako je květen barevný a pestrý, byl opět pestrý a rozmanitý i letošní ročník, již 28. v řadě. Vymýšlet nová a zajímavá čísla je čím dál tím těžší, a proto patří velké dík všem zúčastněným za to, že se opět bylo na co dívat. Jako už tradičně byla premiéra celé akce v pátek 17. 5. dopoledne pro ty nejkritičtější diváky, pro žáky naší školy. Nutno říci, že vše postupovalo jako na drátkách, čísla sklízela velký potlesk, který hřál u srdce aktéry a dával jim pocit zadostiučinění za čas strávený nacvičováním a připravováním svých vystoupení. Druhé vystoupení bylo zahájeno v podvečer v 19 hodin a bylo určeno především pro všechny rodinné příslušníky. Obě představení uvedl pan ředitel svým krátkým proslovem, následně předal slovo letošním moderátorům, Jindřichu Poláčkovi a Mikuláši Pryglovi, kteří všechny mile přivítali a postupně uváděli jednotlivá čísla svých spolužáků z prvního i druhého stupně. Kdo si myslel, že letos se moderování obejde bez děvčat, byl na omylu, neboť v průběhu vystupování se k nim připojila ještě Klára Kouřilová, která dotvořila moderátorský trojlístek. Naši žáci z prvního stupně se letos rozhodli pro tanec. Mohli jsme se tak díky nim rozhýbat v rytmu veselých not a také barev. Postupně se prostřídali jako španělští tanečníci, klauni, indiáni, kovbojové nebo s pohybovou skladbou na moderní hudbu. Že tance není nikdy dost, nám předvedly také děti ze školní družiny, děvčata ze 7. a 8. ročníku nebo Taneční kroužek.  Do světa pohádek nás svou scénkou zavedla 5. třída ukázkou ze seriálu Mazalové. Jak nesnadný byl přestup z „národky“ na „měšťanku“ řekli a zazpívali žáci 6. třídy. Zúčastnili jsme se také volby osobnosti světa v podání žáků 7. B a finále soutěže Star Dance, kterou měli v režii žáci 7. A. Chlapci z 8. třídy pobavili scénkou z filmu Obecná škola, 9. B se retrospektivně ohlédla za svou školní docházkou a 9. A se zaměřila na tance křížem krážem celým světem. Všechna čísla byla i letos proložena zpěvem v podání Elišky Horehleďové, Kláry Kouřilové, Denisy Novákové a Elišky Rosotové, která se při jednom z vystoupení dokonce doprovázela na klavír. Co dodat závěrem? Všem zúčastněným, i těm, které nebylo z hlediště vidět a v neposlední řadě i vám, divákům patří velké díky, bez nikoho z nás by to nemohlo fungovat. Letošní ročník je úspěšně za námi a spousta dalších před námi, proto se budeme těšit na ty další, opět originální a nezaměnitelné Školní akademie.

Mgr. Libuše Hrdá

Nejnovější aktuality