Školní akademie

V pátek dne 17. května 2019 se uskutečnila naše tradiční Školní akademie.

My, žáci 4. ročníku, jsme pod vedením paní učitelky třídní nacvičili pohybově taneční vystoupení. Píseň s názvem: JUMP  vystihovala náš kladný vztah k pohybu a tanci všech dětí ze třídy. Pochvala patří všem, kteří se do našeho vystoupení zapojili. Nacvičování jsme si užívali a bavilo nás. Příští rok nás čeká nacvičování na „měšťance“.

Třídní učitelka a děti 4. ročníku

Nejnovější aktuality