ŠKOLNÍ AKADEMIE

Po čtyřleté pauze, kdy jsme se všichni potýkali s omezeným společenským životem, jsme navázali na 30 ti-letou tradici konání Školní akademie.

Ta se uskutečnila v pátek 26.5. A jak zaznělo v samotném úvodu našich moderátorů- Veroniky Fricové a Davida Krejčího: „ Jsme rádi, že jste nezanevřeli po tolika letech na tuto tradiční akci naší školy a přišli jste podpořit své děti a vnoučata při jejich v mnoha případech prvních vystoupeních na veřejnosti. Těší nás, že jste opět zaplnili všechna místa v sále.


Po slavnostním zahájení program nabral na obrátkách. V rytmu rokenrolu se předvedli prvňáčci, po nich děti z přípravné třídy zavítali do africké savany a do třetice tančili v prvním vstupu také druháci. Druhou sérii vystoupení zahájila písní O Popelce Hana Baldíková, třeťáci se ukázali jako třída, kde se svádí boj o Roblox a fotbal, a čtvrtá třída si vybrala pohybovou skladbu s názvem Na vodě.

Na Havaj naše diváky v rytmu tance Coco song s sebou vzali páťáci. Kluci a holky ze 7. B si oblíbili české filmy, nadsázku a legraci. Pro své vystoupení si proto vybrali známou komedii od Zdeňka Trošky. V humorném ztvárnění předvedli různé smyšlené postavy a podobnost s místními poměry byla čistě náhodná. Štěpánka a Amálka Čadílkovy zazpívaly dojemnou osobitou písničku a třetí vstup uzavřeli šesťáci svým sportovním vystoupením. Žáci 7. A přišli s premiérou nového televizního pořadu pro mladé s názvem Letem světem internetem, ve kterém vyzpovídali tři zajímavé hosty. Do 70. let nás písní od skupiny Abba vnesly Zuzana Müllerová a Radka Kopřivová. Krásně barevnými křídly a něžnými pohyby se inspirovala děvčata ze sportovního kroužku ve své pohybové skladbě. S osmáky se početné publikum ocitlo v jedné typické české domácnosti, kde zdrojem svárů, ale i usmíření je televize. Dívky ze 7. ročníku předvedly spojení moderních prvků s klasickým baletem. Poslední sólová melodie s názvem Čerešně zazněla od Zuzany Müllerové. Závěr celého programu patřil vystoupení deváťáků, kteří se svým tanečním vystoupením rozloučili s diváky a téměř uzavřeli devítileté působení na naší škole.

Závěrem chci poděkovat všem účinkujícím dětem za krásná vystoupení, jejich pedagogům, kteří připravili jednotlivá čísla, publiku za vytvoření báječné atmosféry, panu Šarmanovi za perfektní ozvučení a panu Krpenskému za pořízení videonahrávky. Na dobrovolném vstupném všichni přítomní přispěli částkou 25 157 Kč, která byla předána do pokladny SRPŠ. Z ní jsou hrazeny mimovyučovací činnosti žáků. Ještě jednou díky a v roce 2025 na další Školní akademii naviděnou.


Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality