Školní akademie

Dne 18. května 2018 se ve Ždánicích opět uskutečnila Školní akademie. Tuto akci každoročně pořádá Masarykova základní škola, kdy žáci pod vedením svých vyučujících nacvičí a posléze předvedou vystoupení nejen pro rodiče, ale i pro celou širokou veřejnost.

Po slavnostním zahájení, kdy pan ředitel pronesl úvodní slovo a popřál všem příjemnou podívanou, nastoupili s prvním číslem naši prvňáčci. Letošní Školní akademie tak byla zahájena tanečním vystoupením našich nejmenších, kteří zatancovali na písničku Večerníček od Karla Černocha. Následovaly další třídy, včetně školní družiny a Tanečního kroužku. Dohromady přes 250 účinkujících žáků. Čísla byla zejména tanečního charakteru, zhlédnout jsme však mohli i několik vtipných scének, ať už z televizních seriálů nebo reklam. Jednotlivá vystoupení byla proložena překrásným zpěvem našich žákyň – Kláry Kouřilové, Elišky Rosotové a Elišky Horehleďové. Letošní moderátorskou dvojici tvořily Viktorie Selucká a Anna Grešová, které nás provázely celým večerem.  Tak jako každý rok, tak i letos Akademii uzavírali žáci 9. ročníku. Překvapili nás opravdu zajímavým vystoupením, kdy se zhasla světla a žáci tancovali „osvícení“ barevnými tyčinkami. Žáci 9.B se zase předvedli vtipnými scénkami a děvčata z obou tříd secvičila moderní tanec. Naši deváťáci se tímto způsobem rozloučili se školou, a že to bylo opravdu speciální rozloučení!  Školní akademie patří k tradičním akcím naší školy. Děti z prvního stupně, druhého stupně i družiny při ní předvádějí krásná pěvecká, hudební a taneční vystoupení, uplatňují se také jako moderátoři. Každý rok se tato akce setkává s obrovským ohlasem publika, a to jak na dopoledním vystoupení pro žáky školy, tak zvláště při večerním, kdy všechny účinkující přišli povzbudit nejen jejich rodiče a příbuzní, ale také kamarádi a známí z okolních vesnic a absolventi naší školy. Účast byla velmi vysoká, přišlo více než 500 diváků. Podle ohlasů některých rodičů soudím, že i letošní Akademie se velmi líbila, o čemž také svědčil obrovský potlesk na konci vystoupení.  Závěrem nutno poděkovat všem, kteří pomáhali při organizaci Školní akademie, všem učitelům i žákům, kteří se na realizování této akce podíleli, ať už přímo nebo nepřímo. Týdny před Akademií jsou opravdu velmi náročné nejen pro žáky, ale také hlavně pro pedagogy, kteří musí ve vyučování zvládnout početný kolektiv „bujarých“ dětí těšících se na vystoupení, spoustu hodin věnovat nácviku, ale musí také vytvořit např. kulisy, rekvizity a mnoho dalších věcí.  Děkujeme také všem, kteří na Akademii přišli a svou účastí tak tuto školní akci podpořili.

Ing. Romana Kožuská

Nejnovější aktuality